X
تبلیغات
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
❀♥حــــس تنهـــــــــــــــایی♥❀

❀♥حــــس تنهـــــــــــــــایی♥❀

درد یعنــــی او هستـــــــ امــــا نـــــه بــــــــرایـــــــ مـــنـــــ …

نـيـــــآمــد !

عاشقانه

 

چـنـد سـالـيـسـت

در اتـاقـم را نـيـمـہ بـاز گـذاشـتـه ام

مـبـادا بـيـايـد و مـن از انـتـظـار مـرده بـاشـم

و او پـشـت در بـمـانـد !

اسـفـنـد کـہ هـيـچ . . . !

فـرورديـن ، ارديـبـهـشـت ، خـرداد ، و . . .

را هـم بـرايـش دود کـردم

و ( او ) نـيـــــآمــد !

[ چهاردهم فروردین 1393 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


[ بیست و نهم اسفند 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


لـبـخـنـدم درد مـے کـنـد

هـمـيــטּ / 3 / کـلـمـہ بـراے وصـف حـآلـم کـافـيـسـت

. . . (( لـبـخـنـدم درد مـے کـنـد )) . . .

[ هجدهم اسفند 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


دلــ ـ ـم هیچ نمـــیخواهد
نــه دروغ هــ ـ ـای قشـــ ــ ـــ ـــ ــ ــنگ

نــ ــ ـ ـه ســـ ــ ـ ـکوت تلـ ـ ـ ـخ شــ ــ ــ ــ ــاعـ ـ ــرانه
نـــــــه ادعـ ـ ـاهـ ـ ــ ـای بـ ـ ــ ـزرگ نــ ـ ــه بـ ــ زرگی های پُــــ ـ ـ ـــر ادعا

دلـ ـ ـم یـ ـ ـک فنـــجان قهــ ـــ ــ ــ ــــوه ی داغ میخواهــ ــ ـــد

و یــ ـ ـک دوسـ ـت کـــه بشـ ـود بـ ـا او حـ ـرف زد

[ هفدهم اسفند 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


فَــقَط تـــ ــــو..

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…
تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…
تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…
تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…
تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه…
دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…
تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….
فَــقَط تـــ ــــو

[ پنجم اسفند 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]
بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشدوَقتی وآژِه هآ دَرد رآ نِمی فَهمند


سکوتـــــــــــــ


و دیگر هیچ نمی گویم


که این بزرگترین اعتراض دل من استـــــــــ ـ


سکوت را دوستـــــــــ دارم


به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ

[ بیست و پنجم بهمن 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ...


ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ...


ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ...


ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !


ﯾﻩ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ 


ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ که


ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ!

[ سیزدهم بهمن 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


سر میز شام ...

سر میز شام یاבت ڪـﮧ مے افتم بغض مے ڪنم اشڪ در چشمانم حلقـﮧ میزنـב

هــمـﮧ متعجب نگاهم مے ڪننـב لبخنـב میزنم و میگویــــــــم چقـבر בاغ بوב

[ هفتم بهمن 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


اصـــلا” يــــادت هَستـــ ...

_█████____████
___████__████_███
__███____████__███
__███_███___██__██
__███__███████___███
___███_████████_████  مــَـن بـي تــو
███_██_███████__████
_███_____████__████
__██████_____█████
___███████__█████  شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛
______████ _██
______________██
_______________█  تـــو بــي مـَـن
_████_________█
__█████_______█
___████________█  چــِـه خــواهــي کــــرد؟
____█████______█
_________█______█
_____███_█_█__█
____█████__█_█
___██████___█_____█████
____████____█___███_█████
_____██____█__██____██████  اصـــلا”
______█___█_██_______████
_________███__________██
_________██____________█  يــــادت هَستـــ
_________█
________█
________█
_______█   کــِــه نيستــَـمــ ….

[ هفتم بهمن 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


عجب روزیه اون روز…!!سر خاک من…!!
اونی که بیشتر از همه اذیتم کرد بیشتر گریه میکنه…!!
اونی که نخواست ما رو بالاخره میاد دیدن جسدم…!!
اونی که حتی نمیخواست دستمو بگیره زیر تابوتمو گرفته…!!
اونی که سلام نمیکرد میاد برا خدافظی…!!
 
عجب روزیه اون روز…!!
 حیف که اون موقع خودم نیستم
[ سوم بهمن 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


کاش ....

کاش وقتی ازم پرسیدی چقدر دوسم داری؟میگفتم اصلا”دوست ندارم!


اینجوری حداقل الان واسه رفتنت دلیل داشتم و


خودمو قانع میکردم که بدبخت!چرا بهش اونجوری گفتی که دلش بشکنه؟؟؟


ولی دارم میسوزم که اون روز تو جوابت گفتم:

بیشتر از خودم…!!!

[ یکم بهمن 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


احـــســــــــــــــاس مَــــــــــــــــن _ _ _ _


مــحــکــم تـر از آنَــــم کـــه
 
بَـــرای تــنــها نــبــودنَـــم
 
آنــچـــه را کــــه اســـمــش را
 
غـــرور گــــذاشــتــــه ام
 
بَــــرایــت بــه زَمــیـــن بــکــــوبـَـم
 
احـــســاس مَـــن قــیــمــتــی دارد،کــــه تــــــو
 
بَــــرای پَــــرداخــت آن فَــقیــــر بــودی....!

[ بیست و هشتم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


בلـــَم گرفتــﮧ...


בلـــَم گرفتــﮧ...

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ...
از همــﮧ فــَرآموشی هآ...
از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ...
کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت...
"روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید ؟"

[ بیست و هشتم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید..

طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید

به یاد آوَردم
یاد آن روز تَـــــلخ
آن بَدرَ قــــه
پشــــت قــَـدم هایَــــش را کاسه چَشــــــمانم خیس کــَـرده
به یاد آوردَم
که از اَزل دیوانـــــه بــــوده
نمیدانـَــم
دیوانه ی کــُـــدام دیوانه بـــــودم
که مــَـرا گوشـــــه نِشین این ویــــــرانه کرد
نَه نَه
مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام
او هَمیشه هســـــت…
هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم…

[ بیست و پنجم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]

بـــاران بـــهانه بـــود آرے ،

بــــاران بــــهانه بــــود
تا مــــن حــــرف دلــــم را بــــزنــــم ،
بـــــاران بـــــهانه بـــــود ،
بـــــاران که کـــــاره ای نبـــــود !
همـــــه ی حـــــرفــــم ایـــــن بـــــود :
کــــه من ِ لعنتی عاشـــــق تـــــو هستم !

[ بیست و دوم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


شایعه...

گاهــــی …
به دلت شک کن
ع
ش
ق
شایــــد
یک شــــایعه باشد !


[ بیستم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


حسـ قشنگـ....چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..

یکی که بهش اعتماد داری ..
بهت اعتماد داره ..
از دلتنگی هاش برات میگه ..
از دلتنگی هات براش میگی ..
آروم میشه ..
آروم میشی ..
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..
این حس مثل قطره های باران پاکه ..
[ شانزدهم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


" آرزوی بــا تــو بودن "

یــادم بــاشـــد ، امشب بعضی از آرزوهایمــ را دَم ِ در بگذارم
تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او ...
ما بقــی را هم نقــدا" بــا خود بــه گور می بـــرم
ما بقــی همــان " آرزوی بــا تــو بودن " است
نتــرس جانکم !
حتــی آرزوی ِ داشتنت را هم بــه کســی نمی دهم ...

[ شانزدهم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ.

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ

ﻣﺜـﻞ ﺩﯼ

ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ

ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ

ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ

ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ

ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــﻦ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ.

[ هشتم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ...

چگونه استـــ حال من...
با غمـــ ها می سازمــــ...
باکنایه ها می سوزمــــــــــ...
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ...
لبخندی تـــلخـــــــ....
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا...
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من استــــــــ...
از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی
فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر
فقط یک قبـــــــــــــــر...
در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خــــــــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ...

[ پنجم دی 1392 ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]