فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
❀♥حــــس تنهـــــــــــــــایی♥❀

❀♥حــــس تنهـــــــــــــــایی♥❀

درد یعنــــی او هستـــــــ امــــا نـــــه بــــــــرایـــــــ مـــنـــــ …

عشق..

عکس و تصویر عشق یعنی ... یه دیوونه هست که وقتی کنارشی دنیات یه رنگ دیگه داره سر ...

 

عشق یعنی ...

یه دیوونه هست که وقتی کنارشی دنیات یه رنگ دیگه داره

سر به سرت میذاره . . .

دنیاشو باهات تقسیم میکنه

اصلا دوس داری . . . بغلش کنی . . . بچلونیش . . .

[ دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


رسیدن سهم ِ سیب ِ آرزوهــــــــایت نخواهد شد ..

عکس و تصویر شده هرگز دلت مال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟ نگاهت سخت دنبال ِ کسی ...

 

شده هرگز دلت مال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟
نگاهت سخت دنبال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

برایت اتفاق افتــــــــــاده در یک کافه ی ِ ابری
ته ِ فنجان ِ تو فال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

خوش و بش کرده ای با سایه ی ِ دیوار وقتی که
دلت جویای ِ احوال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

چه خواهی کرد اگر هربار گوشــــی را که برداری
نصیبت بوق ِ اشغال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

حواس ِ آسمانت پرت روی ِ شیشـــــــه های ِ مه
سکوتت جار و جنجال ِ کسی باشد که دیگر نیست

شب ِ سرد ِ زمستانی تو هم لرزیده ای هرچند
به دور ِ گردنت شال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

تصور کن برای ِ عیدهـــــــــــــــــای ِ رفته دلتنگی
به دستت کارت پستال ِ کسی باشد که دیگر نیست

شبیــــه ِ ماهی ِ قرمز به روی ِ آب می مـــــــــانی
که سین ات هفتمین سال ِ کسی باشد که دیگر نیست

شود هر خوشه اش روزی شرابی هفتصد ساله
اگر بغضت لگدمال ِ کسی باشد که دیگـــر نیست

چه مشکل می شود عشقی که حافظ در هوای ِ آن
الا یا ایها الحال ِ کسی باشد که دیگـــر نیست

رسیدن سهم ِ سیب ِ آرزوهــــــــایت نخواهد شد
اگر خوشبختی ات مال ِ کسی باشد که دیگر نیس

[ یکم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


..

عکس و تصویر و من نه تنها جرات دوست داشتن..بلکه جرات عاشق بودن..نفس کشیدن.را از تو دارم. نفسم ...

[ یکم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


....

عکس و تصویر عزیز دلم تو این شب های سخت کار و تنهایی تو فقط دلیل بودن منی ...

[ یکم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


خانوم...

 

 

نام:خانوم
جنس:ظرافت
ذات:با حیا بودن
ویژگی:احساسی بودن
شخصیت:همانند مَرد،انسانی
توانایی عاشقی:دلبستن به یک نفر
دلخوشی:پیچ و تاب موهایش
ایثار:تقدیم جوانی به فرزند
توانایی: ایجاد آرامش
بهترین صفت:مادری
نیاز: مردانگی
تمایز:زیبایی
لقب: بانو
دل:نازک

برایش مَــــــرد باشید برایتان خانـــوم میشود...!!!

زن طراوت زندگی نیست...

زن بخش مهمی از زندگی نیست...

زن مُسکن دردهای زندگی مرد نیست...

زن طراوت زندگی نیست ...

زن  ”تمــــــــــامِ تمــــــــــــامِ تمــــــــــام” زندگی مرد است...

[ بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


 

 

عشقم... تو نِمے دانے...؟

وَقتی

چِشمانَت غَمگینَند...
وَقتی صِدایتــ آهنگ هَمیشگے اَش رآ نـَدارَد...
گاه کـہ غمـِ عالمـ در دِلَت جاے مے گیـرد...
اَز هَمـه ی دُنیـا گِرفتـہ اَستــ...
چـہ دردے مے کِشَم...؟
می خواهَـم یِکبآره تَمآم هَستے رآ بـہ آتَش بِکشَم ...
تَمام دُنیـا رآ بَر هَم ریزَم ...
تو چـہ مے دانے؟

چـہ دَردے دارَد...؟

غَمـِ چِشمانَت رآ دیدَن
نمے خواهم ...

نمے خواهَم دنیایے رآ کـہ همـہ ی هستےِ مَن دَر آن

یکــ لَحظـه آرامِش نَدارَد...!
روزے کـہ

گُلِ خَنده روی لَبانَت بِشکُفـد...
بِهتَریـن و شیرین تَرین

لَحظـہ ی زِندِگے مَن اَستــ...
عِشقِ مَن!

مَن هَمه اَمـ رآ بآ تو می خواهَم...
زِندِگے بدونِ تو و لَبخَندتــ

بَرایَمـ پوچ اَستــ...
این لَحظآتــِ خوشبَختے رآ اَز مَن مَگیــر
کـہ تَمآمـِ مَن بـہ تو وآبَستـہ اَستــ وَ

تَنهآ تو د َلیلِ بودَنم هستے ...

[ بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


 

 خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید. 

آری ، خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید 

نه از سر او ، تا فرمانروای او باشد. 

نه از پای او ، تا لگد کوب امیال او گردد. 

بلکه از پهلوی او ، تا برابر با او باشد 

و از زیر بازوی او ، تا مورد حمایت او باشد 

و از نزدیکترین نقطه به قلب او ، 

تا معشوق و محبوب او باشد

[ بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


تمام تومال من است
ومن خودخواهم درمالکیت تو
من لجبازم دردوست داشتنت
من مغرورم به احساست
چون توتنها تعلق معلق درخاطرمنی
واین تمام دوست داشتن من است

[ بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


بـغض مـیکنم...

از تـرس روز هـایی کـه،

سـهممان از هـم فـقط...

یـک یـادش بـخیر سـاده بـاشد...!

 

[ بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


 

ﺩﻟــــــتنگت ﻣﯽ ﺷﻮﻡ...
ﭼــــــﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫـــــﻢ ﻣﯽ ﮔــــﺬﺍﺭﻡ ﺑـــــــﻠﮑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ
ﻓـــــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ...
ﺗــــــﻮ ﺑﮕﻮ ﺩﻟــــــﮑﻢ
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷـــــــﻮﺩ ﯾـــــﮏ ﻋــــــﻤﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐــــــﺮد...

[ بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


گناهانم را دوست دارم
بیشتر از تمام کارهای خوبی که کرده ام
می دانی چرا؟!
آنها واقعی ترین انتخابهای من هستند..!

[ بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


...

 

✘ →♂سنگــــــــــــــــــــــــین کام میــــــــــــــــــــــــگیری رفیق!!!

درسرمای خــــــــــــــــــــــــیابان به یادکدام عــــــــــــــــــــــــشق

,خاطراتت رادودمــــــــــــــــــــــــیکنی؟؟؟

گم کردن خاطراتی که پی اش میــــــــــــــــــــــــگردی تقصیر ریه های تونــــــــــــــــــــــــیست...

دودکن کــــــــــــــــــــــــسانی را که باعث ســــــــــــــــــــــــنگینی کام سیگارت شــــــــــــــــــــــــده اند.. آنهالیاقت آن خاطرات را ندارند...

دار مــــــــــــــــــــــــیزنم خاطرات کسی را ک مرا دور زد!...→

[ پانزدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


 

امروز

 تــــــــمام حــــــــوصله ام را

  دریــــــــــک کلام کوچــــــــــک

 درتـــــــــــــــــوخلاصه کرده ام:

 {{دلـــــــــــــــــم هوایتــــــــــــ را کـــــــــــــــرده است}}

[ چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


בلـــَم گرفتــﮧ…

 

 

 

בلـــَم گرفتــﮧ…

 

 

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…

 

 

از همــﮧ فــَرآموشی هآ…

 

 

از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…

 

 

 

کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…

 

 

 

“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

[ یکم دی ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


خستــــــــــــــــــــــــه ام...

פֿـستـہ اҐ از ایלּ مواظبـ ـc פֿـوבتـ ـc باش ها !تو اگر نگراלּ مלּ بوבے ،نمیرفتے اگر میمانבے ،با یڪـ ـc نگاہ ، با یڪـ ـc نف๛ مواظبҐ بوבےپ๛ نگراלּ مלּ نباش برو . . . !

 

 

[ یکم دی ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


باز هم مشروط چشمــــانت شدم..

همکلاسی غم های منـــ

چه زود گذشت ترم باهم بودن

شاگرد اول عشق تو شدی و من

باز هم مشروط چشمــــانت شدم

[ سی ام آذر ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


 

همـیشــہ دقیقآ وقــتی پـُر از حـرفﮮ

 

وقــتی بغــضـ میڪـــُכּ ــی


وقتــﮮ בآغوכּ ــی(!)


وقــتی בلــِتـ شڪستــہ دقیقـا همیـכּ وقــتآ


انقـدر حـرفـ دآری ڪہ فقــط میتوכּ ـی بگـﮮ:


"بیخـیآلــ"...!!!

[ بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


 

پرسید چیکارته ؟!
گفتم عشقمه ..
گفت شناسنامتو بده ببینم
خدایا کاش ی روزی برسه واسه فهمیدن راست بودن حرفام, دلمو ببینن
نه این یه تیکه کاغذو ...!!!

[ بیست و ششم مهر ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


یه لحظه سکوت....

 

 

یه لحظه سکوت برای
تمام اس ام اس های که نوشته شد ولی سند نشد.
تمام pmهایی که دلیورد شد ولی سین نشد تمام اس ام اس هایی که بیجواب موند
تمام حرفایی که با بغض گفتیم ولی به آینه نه اونیکه باید میشنید
تمام لحظه هایی که اشک ریختیم ولی قول دادیم بیخیال بشیم
تمام...
یه لحظه سکوت واسه من واسه تو واسه هممون

[ بیست و ششم مهر ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]


فقط یه ذره دلم خواست

اصلا حسود نیستم اما وقتی دیدم

 

واسه رفیقم اس ام اس اومد که

 

توش نوشته شده بود :

 

 " کی میرسی عشقم ؟؟ "

 

فقط یه ذره دلم خواست

 

همین . . .

 

 

 

 

[ بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ ] [ ] [ دختر پاییز ] [ ]